V aplikaci je možné si zobrazit přehled všech realizovaných transakcí. Historii transakcí zobrazíte tapnutím na záložku „Platby“ na hlavní obrazovce:

Tapnutím na konkrétní transakci se zobrazí detaily platby. V detailech transakce lze provést další operace s transakcí, jako je například storno nebo dodatečné odeslání účtenky.