Máte Xiaomi mobilní telefon?

Pokud máte Xiaomi mobilní telefon, před spuštěním aplikace proveďte nastavení popsané zde.

Při prvním spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací obrazovka.

1. Do polí pro uživatelské jméno a heslo zadejte údaje, které jste od nás získali v emailu.

2. Po tapnutí na tlačítko “Přihlásit” dojde k inicializaci Vašeho účtu. Prosím tuto akci nepřerušujte, může chvíli trvat.

3. Při prvním spuštění je potřeba zvolit TID, které chcete na daném zařízení používat. Vyberte ze seznamu, který se zobrazí a potvrďte.

4. Jakmile budete úspěšně přihášeni, zobrazí se hlavní obrazovka aplikace. Při prvním spuštění samozřejmě neuvidíte žádné provedené platby.

5. První transakci zahájíte tapnutím na tlačítko “+” v dolní části obrazovky. Pro popis vytvoření platby vyberte položku z nabídky vlevo.

Nepodařilo se Vám přihlásit?

  • Ověřte, že zadáváte správně email a Vaše heslo.

  • ověřte, že jste připojeni k internetu

  • ujistěte se, že máte nainstalovány obě aplikace, jak GP tom tak GP tom PIN

Pokud jste zapoměli heslo, je možné jej obnovit dle tohoto postupu.