Jak už píšeme v úvodu, každé zařízení, na kterém chcete přijímat platby, vyžaduje vlastní TID (terminal ID = číslo terminálu). Se zařízením je tedy TID spojeno. Pokud tedy například měníte mobilní telefon za nový, nebo aplikaci reinstalujete, je nutné Vaše TID přiřadit novému zařízení.

Proč u reinstalace?

Jistě si řeknete, u reinstalace ale neměním zařízení. Máte pravdu. Bohužel ale Google již neumožňuje navázání přímo na fyzické zařízení a tak generujeme místo fyzického označení zařízení (např. sériové číslo) virtuální číslo zařízení specifickým algoritmem. Ten se ale reinstalací změní a tak je nutné vygenerovat nové a s ním TID spojit.

Jak tedy postupovat?

Po jedné z výše uvedených změn se Vám po přihlášení do aplikace zobrazí nabídka TID, která obsahuje volná a obsazená TID, například:

Pokud máte tedy například jedno TID, uvidíte ho mezi obsazenými. Stačí ho vybrat. Po výběru a potvrzení budete požádání o autorizační kód, který Vám odešleme na Vaši emailovou adresu.

Kód stačí vyplnit a potvrdit. Pokud bude uvolnění úspěšné, aplikace to potvrdí:

Aplikace Vás poté automaticky přihlásí. Samozřejmě kompletní historie Vašeho TID zůstane zachována, skvělé že?

Pozor!

Nezkoušejte jedno TID používat na dvou zařízení - ani jedno zařízení pak nebude pracovat správně!