Čo je to vlastne uzávierka? Každá transakcia, ktorú vytvoríte patrí do tzv. dávky. Každá dávka má rovnako ako účtenka svoje číslo a je to vlastne balíček transakcií. Uzávierka je administratívna operácia, ktorou terminál každú dávku uzatvára a oznamuje systémom uzavri dávku a otvor novú. V ďalších systémoch Global Payments je tak možné pri každej transakcii vidieť číslo dávky a je možné filtrovať transakcie podľa dávok.

1. V aplikácii je možné vyvolať uzávierku tapnutím na tlačidlo "Vykonať uzávierku" v záložke "Uzávierky" na hlavnej obrazovke:

2. Po potvrdení aplikácie vykoná uzávierku voči autorizačným systémom.

3. Uzatvorenú dávku je potom možné pozrieť si v prehľade uzávierok: