V aplikácii je možné si zobraziť prehľad všetkých realizovaných transakcií. Históriu transakcií zobrazíte tapnutím na záložku “Platby” na hlavnej obrazovke:

Tapnutím na konkrétnu transakciu sa zobrazí detaily platby. V detailoch transakcie možno vykonať ďalšie operácie s transakciou, ako je napríklad storno alebo dodatočné odoslanie účtenky.