Táto služba je vhodná pre každého, kto často používa rovnakú výšku sumy pri platbe a tak musel doteraz dokola zadávať rovnaké čiastky platby. Vďaka tejto funkcii môže byť Vaša obľúbená suma (môžete si nastaviť až päť súm) zobrazená ako pomocník pri zadávaní transakcie.

Túto funkciu nájde v Účet> Obľúbené čiastky a vyzerá takto:

Pokiaľ chcete čiastku upraviť, stačí tapnúť do daného poľa a čiastku prepísať. Novo zadaná hodnota sa automaticky uloží. Zmena sa prejaví ihneď.

Samozrejme ak nechcete túto službu využívať, môžete si ju tu aj vypnúť. Pri platbe potom obľúbené sumy vyzerajú nasledovne: