Ku každej platbe môžete zadať voliteľne číslo maximálne 29 znakov dlhé, ktoré môže vyjadrovať napríklad číslo objednávky, číslo faktúry alebo akýkoľvek ďalší identifikátor platby. Možno tak urobiť priamo na obrazovke pri vytváraní platby:

Toto číslo bude prenesené do všetkých systémov a počas zúčtovania transakcií slúži ako identifikátor platby aj v ďalších prehľadoch a portáloch. Uľahčuje teda párovanie platieb v účtovníctve Vašej firmy.