Ak ste sa zoznámili s obsluhou aplikácie, môžeme sa pustiť do prijatia Vašej prvej platby:

1. Na hlavnej obrazovke tapnite na ikonku “+”, pomocou ktorej vytvoríte svoju prvú platbu platbu:

2. V ľavom hornom rohu zadajte čiastku, napravo môžete zvoliť prepitné a pridať voliteľne referenčné číslo. Vyberte metódu platby a potvrďte zadané údaje tapnutím na tlačidlo "Potvrdiť".

3. Zobrazí sa obrazovka pre priloženie platobnej karty. Požiadajte klienta aby kartu priložil na NFC čítačku telefónu, alebo ju priložte za klienta, ak bude súhlasiť. Kartu držte pri čítačke až do zaznenia signálu, alebo do rozsvietenie všetkých zelených diód na displeji.

4. Volitelně

Ak to bude vyžadované, vyvolá sa obrazovka pre zadanie PIN kódu ku karte - zariadenie odovzdajte klientovi alebo mu umožnite v súkromí zadanie PIN kódu.

5. Hneď ako je karta úspešne načítaná, aplikácia spustí autorizáciu transakcie.

6. Výsledok transakcie sa zobrazí na obrazovke spolu s detailmi platby. Ak si klient vyžiada účtenku, tapnite na tlačidlo "Vygenerovať účtenku".

7. Účtenku je možné odoslať buď pomocou SMS správy (ak je v smart zariadení SIM karta) alebo na e-mailovú adresu. Možno ju tiež načítať zariadením klienta cez QR kód.

8. Aplikácia potvrdí úspešné odoslanie účtenky zákazníkovi.

9. Ak by ste potrebovali dodatočne účtenku poslať, možno tak urobiť z detailu transakcie na hlavnej obrazovke aplikácie. Tapnite na transakciu a úplne dole tapnite na "odoslať účtenku".